1915   WO1             Antonie Börger onder de wapenen.           Op deze foto de 5de van rechts (pijltje)


Terug naar de biografie.

Terug naar biografie
Naar bewijs van ontslag