INDEX:


U kunt de teksten vergroten en verkleinen d.m.v de toetsen
Ctrl++ en Ctrl+-
Ctrl+0=reset

  Klik hier:

werkstukken
van cursisten


Index Pagina

Inleiding

                als U dit leest, klik dan even HIER svp.
Werkstuk van: H.C.M.Nijpels

Een filosofische
beschouwing
over de Bijbel
 


Aantekeningen van C.Joon

Chaplin Lezing Börger 23 nov. 1952 

Huiskamercursus
Levensangst en Levensmoeheid 1965 

Huiskamercursus
  Psychologie
avond 1 tm 6 
avond 7 tm 12 
avond 13 tm 18 
avond 19 tm 24 


De opdracht aan de mens
1  2  3  4  5  6  7

6 lezingen
Mens en Heelal
a.d.h.v.
Teillard de Jardin
1  2  3  4  5  6 


Lezingen door C.Joon
voor de Natuurvienden
in Alkmaar.
Dromen 

Mythen 

Sprookjes 

Eros en Psyche 

Godsdiensten 

Wereldgesch. 

Filosofie der

wereldgeschiedenis
 Aantekingen van A.F.C. de Zwart

Wat is ziel of Psyche. 

Getallensymboliek. 

De leer der getallensymboliek. 

Opwekking tot vrijheidsuiting en beleving. 

Merlijn. 

De kunstenaar en zijn kunstwerk 

De teerling is geworpen 

Formele en prak. wijsbegeerte 

Henri Bergson 

Het wensvervullende juweel 

Indiaanse Orfeus 

Kleuren 

Naar aanleiding van Arthur 

Opzet 

Tanhhäuser 

Apollo 

Het probleem van de mens. 

Die Zauberflöte. 

Vishnoe daalt op aarde neer. 

ORPHEUS EN EURIDICE 

Orpheus en Eurydice. 

Naar aanleiding van de mythe van Orpheus en Eurodice. 

Sublimering. 

De Zauberflöte. 

Het onbewuste. 

Behaviorisme. 


Brief aan A.F.C. de Zwart