Manuscripten
  van:
Mr.Drs.A.Börger 
U kunt de teksten vergroten en verkleinen d.m.v de toetsen Ctrl++ en Ctrl+-
Ctrl+0=reset
Index Pagina
Inleiding
Woordenlijst
Mens zijn is een moeilijke taak I II III
Fil.beschouwing
over sexualiteit
en huwelijk

De huidige phase
in de strijd der
sexen
Als U dit leest, klik dan even HIER Het Christusver- haal als mythe 1 2 3 4 5 6
Man en Vrouw
Eros
Eros en Psyche
Hegels Logica (pdf) Psycho Logica
De invloed van
het onderbewuste
in de huidige
wereldchaos

De grote Moeder
in onze eeuw

De strijd der
sexen is oud

Eenzaamheid e.a.
Het probleem der
Wilsvrijheid e.a.

Over: Het Denken (pdf) Het Wezen (pdf) Het Verschijnsel
(pdf) Het Zijn (pdf)
Wording des Geestes I  II  III  IV
Wording des
geestes(pdf)

7 art. in 1 script: Ethiek De zeden De moraal De sophistiek Het recht Het medelijden Erotiek

Het Heelal
Ruimte en Tijd
(pdf)
De Tijd (inlas) (pdf)
Dagboek van
een philosooph

Overpeinzingen
1944-1945

terugblik
nabeschouwing